Potter, krukker, ampler, brædder

Vi har et bredt sortiment af potter, krukker, ampler og brædder fra Europas store leverandører. Hos os kan du også få kartoffelkrukken  PotatoPot.

Vil du dyrke i tørvbriketter og tørvpotter, tilbyder vi produkter Jiffy.

Se produkter i e-kataloget