Blomsterfrø

Lad dig blive inspireret og få nye idéer fra SW Hortos brede sortiment!

Vi erbjuder frökvaliteter såsom:
– Pelleterat frö, underlättar sådder av mycket smått eller oregelbundet frö.
– Räknat frö,har generellt en hög energi och slutgrobarhet, vilket ger odlaren mera exakt det plantantal som skall odlas.
– Avsvansat frö (detailed), gör att fröet kan hanteras enklare och t o m bli möjligt att maskinså.
– Coated seed, dragerat frö. Lämpligt för maskinsådd.

Pelleterat Frö
Pelleterat frö är idealiskt att använda till maskinell sådd i pluggbrätt. Pelleterat frö kräver hög fuktighet under hela groningsskedet. Det mest effektiva sättet att uppnå detta är att kontinuerligt dimma i groningskammaren. En förhöjd temperatur, gärna undervärme, medför en snabbare och jämnare groning. Viktigt att hålla den högre temperaturrekommendationen som gäller för sorten. Tillskottsbelysning till pelleterad sådd gynnar och förbättrar groningen.

Se produkter i e-kataloget